Новини проекту
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 57 чоловік
    

Фізика, астрономія

Дата: 23 березня 2020 о 15:31, Оновлено 18 травня 2020 о 17:08

7 клас 

13.03.2020 Тема: Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Опрацювати § 22. Виконати вправу22(3),с.153

ІН. Виконати вправи 22 (1,2), с.153

16.03.2020 Тема: Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

Прочитати та законспектувати  § 23.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Vi4skrPsVAw

ІН. Опрацювати  § 23.

20.03.2020 Тема: Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри. Сполучені посудини. Манометри.

Опрацювати § 25-26.

Виписати основні поняття.

Провести експериментальні завдання с.168

ІН. § 25-26. Виконати вправи 25 (1,2) с.168

30.03.2020 Тема: Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Опрацювати § 27. Переписати задачу с.178

ІН. Переписати задачу с.178

03.04.2020 Тема: Умови плавання тіл.

Прочитати та законспектувати  § 28.

Переписати задачу с.183. Виконати вправу 28(1),  с.184

ІН  § 28. Переписати задачу с.183.

06.04.2020 Тема: Створити навчальний проект на тему «Взаємодія тіл. Сила»

10.04.2020 Тема: Узагальнення і систематизація знань із теми «Взаємодія тіл. Сила»

Виконати завдання із підручника с.192-193, в робочому зошиті.

ІН. Виконати завдання з 1-10 с.192-193.

13.04.2020 Тема: Механічна робота. Потужність

Прочитати § 30-31, переписати задачі с.202, 206.

ІН. § 30-31, прочитати та законспектувати.

17.04.2020 Тема: Механічна енергія та її види. Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування.

Опрацювати § 32, виконати вправи 32 (2,3).

ІН  с.213, письмово дати відповіді на контрольні запитання.

24.04.2020 Тема: Момент сили. Умови рівноваги важеля

Опрацювати § 34, виконати вправи 34 (3,4).

ІН. § 34. Переписати задачу с.224.

27.04.2020 Тема: Лабораторна робота. Вивчення умови рівноваги важеля

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=XF0NkMTnY-w та виконати почергово всі кроки. Підручник с.226. Творче завдання виконайте за бажанням. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

04.05.2020 Тема: Рухомий та нерухомий блоки

Опрацювати § 35. Переписати задачу с.231.

ІН. Опрацювати с.228, перемалювати малюнок 35.1 (с.228)

08.05.2020 Тема: Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Опрацювати § 36. Переписати задачу с.236-237.

ІН. Опрацювати с.233-234.

15.05.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправу 36(2)

ІН. Виконати вправу 36(1)

18.05.2020 Тема: Лабораторна робота. Визначення ККД простого механізму

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=nzSkX9HdrwQ та виконати почергово всі кроки. Підручник с.226. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

22.05.2020 Тема: Узагальнення і систематизація знань із теми «Механічна робота та енергія»

 Пройти тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=549122  Код доступу 549122

25.05.2020 Тема: Створити навчальний проект на тему «Механічна робота та енергія» с.246

8 клас 

12.03.2020 Тема: Електричний опір провідника.

Опрацювати § 29.

Виконати вправи 29(4,5)с.153

16.03.2020 Тема: Послідовне з’єднання провідників.

Опрацювати § 31.

Переписати задачу с.165

Виконати вправу 31(2) с.166

19.03.2020 Тема: Паралельне з’єднання провідників.

Опрацювати § 32.

Виконати вправи 29(4,5)с.153

Переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1YlOnGk0H4qxOtMcUmzHW0kC3YmSvWkc5/view

30.03.2020 Тема: Лабораторна робота №4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=d1WKsSApXGAта виконати почергово всі кроки. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

02.04.2020 Тема: Лабораторна робота №5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cCQdoyErppM та виконати почергово всі кроки. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

06.04.2020 Тема: Робота і потужність електричного струму.

Опрацювати § 33, переписати задачу с. 182, 183.

09.04.2020  Тема: Закон Джоуля-Ленца.

Прочитати § 34, виконати вправу 34 (2).

13.04.2020  Тема: Електричні нагрівальні пристрої.

Опрацювати § 35, с.194 – виконати експериментальне завдання, результати скинути на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

16.04.2020  Тема: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

Опрацювати § 37, переписати задачу с. 202.

Знайти, які видатні відкриття зробив Фарадей, записати у зошит.

23.04.2020 Тема: Розв’язування задач

Письмово відповісти на запитання с.203. Виконати вправу 37(4)

27.04.2020  Тема: Електричний струм у металах.

Опрацювати § 36.

30.04.2020  Тема: Застосування електролізу

Опрацювати § 38. Переписати задачу с.206

04.05.2020  Тема: Розв’язування задач

Виконати вправи 38(1,3)  с.207.

07.05.2020  Тема: Електричний струм у газах.

Опрацювати § 39.

Для закріплення знань переглянути презентацію https://www.slideshare.net/katya_odarchuk/ss-49705339

14.05.2020Тема: Розв’язування задач

Виконати вправи 39(2, 3)  с.212.

18.05.2020Тема: Види самостійних газових розрядів

Опрацювати § 40. Виписати правила с.214

21.05.2020Тема: Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями

Переглянути та опрацювати відео https://www.youtube.com/watch?v=QqE3UIBxq0E

25.05.2020Тема: Узагальнення та систематизація знань із теми «Електричні явища. Електричний струм»

Пройти тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=313988  Код доступу 313988

28.05.2020Тема: Створити навчальний проект на тему «Електричні явища. Електричний струм» с.226

9 клас 

17.03.2020 Тема: Третій закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння.

Опрацювати § 32-33.

Провести експериментальне завдання с.214

18.03.2020 Тема: Рух тіла під дією сил тяжіння (у вертикальному та горизонтальному напрямках).

Прочитати та законспектувати  § 34.

Переглянути та переписати задачі із відео https://youtu.be/_XcW5fUBzPA

Виконати вправи 34(3,4,5)с.220

31.03.2020 Тема:Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

Прочитати § 35, виписати формули для визначення сил та визначити напрямок їхньої дії с.221. Виконати вправу 35(2), с.225

01.04.2020 Тема: Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

Переписати задачі у зошит с.222-225.

Виконати вправу 35(1), с.225.

07.04.2020 Тема: Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил на похилій площині.

 Виконати вправу 35(3,4).

08.04.2020  Тема: Узагальнення і систематизація знань із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження».

Розв’язати завдання згідно свого варіанту і записати на окремий листок.

Варіант 1

1. Яку роботу, додатну чи від’ємну, виконує сила тяжіння, коли тіло опускається? підіймається? 0,5 бала

2. Двигун трактора розвиває силу тяги 50 кН за швидкості руху 36 км/год. Яка в нього потужність? 0,5 бала

3. Яке з тіл має більший імпульс: тролейбус масою 7т, що рухається зі швидкістю 27 км/год, чи куля масою 100 г, що летить зі швидкістю 25 м/с? 1 бал

4. Швидкість стрільби автомата, сягає 600 пострілів за хвилину, маса кулі 10 г зі швидкістю 800 м/с. Яка в нього сила віддачі? 1 бал

5. Яку роботу виконано під час розтягнення пружини на 5 см, якщо динамометр показав 5Н?  1 бал

6. Якої швидкості руху набере ящик масою 3 кг, якщо в нього потрапить куля масою 9 г, яка влучила зі швидкістю 500 м/с? 2 бали

7. М’яч кинули від землі вгору, надавши початкової швидкості 20 м/с. Визначте швидкість руху м’яча на висоті 5м. 3 бали

8. Хлопчик, що сидить у човні, ловить м’яч кинутий з відстані 20м. Якої швидкості руху набрав човен, якщо м’яч перебував у повітрі 1,5 с. Маса човна з хлопцем 100 кг, маса м’яча 500 г.    3 бали

Варіант 2

1. Яку роботу, додатну чи від’ємну, виконує сила тертя, коли санки тягнуть до гори? коли на них з’їжджають з гори? 0,5 бала

2. Чому дорівнює кінетична енергія автомобіля масою 1,5 т, який рухається зі швидкістю 54 км/год?         0,5 бала

3. За якої швидкості руху тіло масою 300 г має імпульс 20 кг*м/с?    1 бал

4. Сила віддачі автомата 70 Н. З якою швидкістю він випускає кулі масою 9 г, якщо за хвилину відбувається 500 пострілів. 1 бал

5. Яку потужність розвиває підіймальний кран, якщо роботу 10 МДж він виконує за 4 хв?1 бал

6. Навантажений вагон масою 50 т, що рухався зі швидкістю 0,5 м/с зіштовхнувся з порожньою платформою масою 25т. З якою швидкістю й куди рухалася платформа перед зіткненням, якщо після нього вони зупинилися?  2 бали

7. З якою швидкістю кинули баскетбольний м’яч, якщо він пролетів через кільце зі швидкістю 4 м/с? Кидок здійснили з висоти 1,5 м, кільце розташовано на висоті 3м.  3 бали

8. Визначте жорсткість гумового канату, до якого прив’язаний вантаж масою 60 кг, якщо під час його опускання шнур розтягнувся від 7 до 10 м. Початкова швидкість дорівнює нулю. 3 бали

14.04.2020 Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Опрацювати § 36, переписати задачу с. 229.

15.04.2020 Тема: Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Опрацювати § 37, створити «Сегнерове колесо» с.234 (рис 1,2).

Виріб та його роботу зняти на відео і викласти у  Instagram відмітивши вчителя @olenka_kydiuk

21.04.2020 Тема: Розв’язування задач на імпульс.

 Виконати вправи 36(3,4).

22.04.2020  Тема: Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Опрацювати § 38, переписати алгоритм розв’язування задач із застосуванням закону збереження механічної енергії с.236.  Виконати вправу 38(2).

28.04.2020  Тема: Розв’язування задач .

Розв’язати задачі та  записати розв’язок у зошит.

Задача 1. Під час пострілу з пружинного пістолета вертикально вгору куля масою 20 г піднялася на висоту 5 м. Знайдіть жорсткість пружини пістолета, якщо вона була стиснута на 10 см. Масою пружини знехтувати.

Задача 2. Для визначення початкової швидкості руху кулі масою 10 г стріляють у дерев’яний брусок масою 6 кг, який підвішений на нитках. Брусок з кулею, що в ньому застряє, піднімається на висоту 49 мм. Визначте початкову швидкість кулі.

29.04.2020  Тема: Лабораторна робота. Вивчення закону збереження механічної енергії

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=yiuFZIit6Yo та виконати почергово всі кроки. Підручник с.241. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт у Viber група «Фізика 9 клас».

05.05.2020  Тема: Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій.

 Опрацювати с.243-244.

06.05.2020  Тема: Фундаментальний характер законів збереження в природі. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

 Опрацювати с.245-248.

12.05.2020Тема: Розв’язування задач .

Виконати вправи 39(1,2) с.248

13.05.2020 Тема: Еволюція фізичної карти світу. Фізика і науково-технічний прогрес.

Опрацювати § 40

19.05.2020Тема: Узагальнення та систематизація знань із теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Пройти тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=483256  Код доступу 483256

20.05.2020Тема: Створити навчальний проект на тему «Рух і взаємодія. Закони збереження» с.260

 26.05.2020Тема: Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

Опрацювати с.261-263. Намалювати та заповнити таблицю у зошиті

Тип проблеми

Вплив на людину

Шляхи вирішення проблеми

Теплове забруднення

Шумове забруднення

Радіація забруднення

Електромагнітне забруднення

27.05.2020Тема: Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Альтернативні джерела енергії.

Опрацювати с.264-265. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Og_s5WVAEAo

10 клас 

12.03.2020 Тема: Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл.

Прочитати та законспектувати  § 35.

Виконати вправи 35(1,2,3) с.211

16.03.2020 Тема:  Узагальнення знань із розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка».

Виконати завдання із підручника с.215 в робочому зошиті.

17.03.2020 Тема: Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Кількість теплоти.

Опрацювати § 36.

Виписати основні поняття та формули.

Переписати задачу с.218-219.

Виконати вправи 36(1,2,3) с.220.

19.03.2020 Тема: Робота в термодинаміці

Опрацювати § 37.

Переглянути презентацію https://drive.google.com/file/d/1bQEVpPVzOAIeZLZzQu2vN9jNFAFH2TMH/view?usp=sharing

Виконати вправу 37(2) с.223.

30.03.2020  Тема:Перший закон термодинаміки

Опрацювати § 38, законспектувати п.1-2, с.224-226.

31.03.2020 Тема:  Адіабатний процес.

Опрацювати § 38, законспектувати п.3-4, с.226-227.

02.04.2020 Тема:  Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів  в ідеальному газі.

Виконати вправи 38(1,4)с.228.

06.04.2020 Тема: Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Теплові двигуни. Коефіцієнт корисної дії теплових машин.

Опрацювати с.228-231. Виписати основні визначення та формули.

07.04.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправу 39 (2).

09.04.2020 Тема: Принцип дії холодильної машини.

Опрацювати с.232-234. На (рис. 39.6) перемалювати будову і принцип роботи холодильного пристрою.

13.04.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправу 39 (4).

14.04.2020 Тема: Узагальнення і систематизація знань із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка».

Розв’язати завдання згідно свого варіанту і записати на окремий листок.

Варіант 1

1. Вкажіть одиницю внутрішньої енергії в СІ:а) Вт;б) Па;в) Дж;г) моль.

2. Укажіть процес, у якому газ не виконує роботу: а) ізобарний;     б) ізотермічний;    в) ізохорний;                     г) адіабатний.

3. Машина, яка передає тепло від холоднішого  до теплішого тіла,  має назву…

          а) ідеальна машина;      б) тепловий двигун;    в) холодильна машина.

4. Для ізохорного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…

        а) Q = ΔU + AI ;         б)  Q = AI ;         в) Q = ΔU;       г)  ΔU=А.

5. Теплова машина за цикл дістає від нагрівника кількість теплоти 1000 Дж і віддає холодильникові 600 Дж. Чому дорівнює ККД теплової машини ? 

а) 67 %;                  б) 40 %;                 в) 25 %;           г) 100%.

6. Яку роботу здійснює газ під час ізобарного розширення  від 2 л до 3 л?     Тиск  газу  становить 140 кПа.

            а) 140 Дж;                               б) 140 кДж;                          в) 14 Дж.          

7. При ізотермічному розширенні газ виконав роботу 20 Дж. Яку кількість теплоти надано газу?

8. Яку масу льоду, взятого за температури  -10 оС , можна розплавити, виливши на нього свинець масою 100 г?  Свинець має температуру плавлення (λл = 332400 Дж/кг, λсв = 24300 Дж/кг).

Варіант 2

1. Внутрішня енергія тіла – це…

         а) сума кінетичної та потенціальної енергії тіла;

          б) сумарна енергія руху та взаємодії молекул, з яких складається тіло;

         в) сумарна енергія взаємодії молекул, з яких складається тіло.

2. Робота газу при ізобарному процесі визначається за формулою…

а) А = pΔS;   б) A = pΔT;      в) A = pΔV.

 3. Машина, яка перетворює внутрішню енергію палива на механічну енергію, має назву…

           а) ідеальна машина;      б) тепловий двигун;        в) холодильна машина.

4. Для адіабатного процесу перший закон термодинаміки виглядає так…

а) Q = ΔU + AI;          б)  Q = AI ;          в) Q = ΔU;       г)  ΔU=А.

5. Який ККД ідеальної теплової машини, якщо температура нагрівника дорівнює 377 ºС, а температура холодильника 27 ºС? Виберіть правильну відповідь. 

  а) 54 %;            б) 46 %;           в) 37 %;           г) 100 %.

6. Газ одержав кількість теплоти  95 Дж і виконав роботу 35 Дж. На скільки змінилася внутрішня енергія газу?

          а) Збільшилася на 130 Дж;  б) зменшилася на 130 Дж;

          в) збільшилася на 60 Дж;     г) зменшилася на 60 Дж.        

7. Термодинамічній системі передано кількість теплоти 200 Дж. Як зміниться внутрішня енергія системи, якщо при цьому вона виконала роботу 400 Дж?

8. Яка маса льоду, взятого при температурі 0 ºС, розплавиться, якщо йому передати таку кількість теплоти, яка виділиться під час конденсації 8 кг водяної пари при температурі 100 ºС? (λл = 332400 Дж/кг, Lв.п. = 2300000 Дж/кг).

16.04.2020 Тема: Навчальний проект із теми «Молекулярна фізика та термодинаміка».

Обрати на вибір із списку тему та підготувати навчальний проект

1. Дифузія та її значення.

2. Глобальне потепління: чи є загроза?

3. Вологість і температура повітря у приміщеннях, способи збереження тепла.

21.04.2020 Тема:Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки.

Прочитати с.237. Виконати вправу 40(1)

23.04.2020 Тема: Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

Опрацювати с.238-240,  переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=QMfne-y3-tc

27.04.2020 Тема:Електричне поле. Напруженість та силові лінії електричного поля.

Опрацювати § 41

28.04.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправи 41 (1,2).

30.04.2020 Тема:Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціальний характер електростатичного поля.

Законспектувати с.245-246.

04.05.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправу 42 (2)

05.05.2020 Тема:Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціал поверхні.

Законспектувати с.246-249. 

07.05.2020 Тема: Розв’язування задач.

Переписати задачу с.249.

12.05.2020 Тема:Провідники та діалектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь.

Опрацювати с.251-253

14.05.2020 Тема: Діалектрична провідність речовини

Опрацювати с.254-256

18.05.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправи 43 (1,3).

19.05.2020 Тема:Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів

Законспектувати с.257-258.

21.05.2020 Тема: Енергія зарядженого конденсатора та електричного поля

Законспектувати с.258-261.

25.05.2020 Тема: Розв’язування задач.

Виконати вправи 44 (2,4)

26.05.2020 Тема: Узагальнення та систематизація знань на тему «Електричне поле»

Пройти тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=920120 Код доступу 920120

28.05.2020 Тема: Створити навчальний проект на тему «Електричне поле»

11 клас 

Фізика і астрономія (фізика)

13.03.2020 Тема: Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закон фотоефекту.

Опрацювати § 34.

Переписати задачу с.194-195.

Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-11-go-klasu-na-temu-fotoefekt-zastosuvannya-fotoefektu-13482.html 

Виконати вправи 34(2,3,4) с.196.

18.03.2020 Тема: Теорія Ейнштейна, рівняння фотоефекту. Фотон.  Фоторезистори та фотоелементи.

Опрацювати матеріал відео https://www.youtube.com/watch?v=h4roTQ293Kw

Виконати вправу 34(10) с.196.

18.03.2020 Тема: Шкала електромагнітних хвиль. Фотохімічна дія світла.

Опрацювати § 35

Відповісти письмово на запитання с.202.

Виконати вправу 35(4) с.202.

01.04.2020 Тема: Узагальнення знань із теми «Оптика»

Виконати завдання із підручника с.209, в робочому зошиті.

03.04.2020 Тема: Навчальний проект із теми «Оптика».

Обрати на вибір із списку тему та підготувати навчальний проект.

1. Оптичний телеграф Клода Шаппа.

2. Застосування інтерференції в техніці.

3. Практичне застосування дифракції.

4. Недоліки оптичної системи ока.

5. Механізми сприйняття кольорів.

6. Механізми захисту фоторецепторів і явище адаптації.

08.04.2020 Тема: Ровиток уявлень про атом. Дослід Резерфорда. Постулати Бора.

Опрацювати § 36, виконати вправу 36 (3) .

10.04.2020 Тема: Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри

Опрацювати § 37, виконати вправу 37 (2) .

15.04.2020 Тема: Принцип дії лазера.

Опрацювати § 38. Знайти та виписати у зошит, де використовують лазерну указку.

17.04.2020 Тема: Протонно – нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Дефект мас.

Опрацювати § 38, переписати задачу с.228.

22.04.2020  Тема: Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду.

Опрацювати § 40, переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=LkexUPPrft8&t=65s

24.04.2020 Тема: Розв’язування задач

Виконати вправи 40 (1, 2, 3)

29.04.2020 Тема: Лабораторна робота. Моделювання радіоактивного розпаду

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=OdDth2f5JVo та виконати почергово всі кроки. Підручник с.250. Творче завдання виконайте за бажанням. Після виконання розрахунків лабораторної роботи надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

29.04.2020 Тема: Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання. Дозиметр.

Опрацювати § 41.

06.05.2020 Тема: Розв’язування задач

Переписати задачу с.140. Виконати вправу 41(2).

06.05.2020 Тема: Елементарні частинки, їх класифікація. Поняття про фундаментальні взаємодії

Опрацювати § 43.

08.05.2020 Тема: Узагальнення та систематизація знань із теми «Атомна та ядерна фізика»

Виконати завдання із підручника с.255, в робочому зошиті. Після виконання завдань надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

13.05.2020 Тема: Створити навчальний проект із теми «Атомна та ядерна фізика» с.258

15.05.2020 Тема: Принцип роботи цифрового фотоапарату

Опрацювати інформацію  http://cpto.dp.ua/public_html/posibnyky/posibnyk_ooi/Digital_photo.html

20.05.2020 Тема: Мобільний зв'язок та GPS навігація

Переглянути та законспектувати  https://www.youtube.com/watch?v=IbkaPCOX-Zs

20.05.2020 Тема: Прискорювачі елементарних частинок

Переглянути презентацію та виписати основні терміни https://www.youtube.com/watch?v=ujyA6wKTq5Y

22.05.2020 Тема: Види акумуляторів електричної енергії

 Опрацювати інформацію https://iknet.com.ua/uk/articles/useful-to-know/different-types-of-accumulators/

27.05.2020 Тема: Рідкокристалічні диспле

Законспектувати https://naurok.com.ua/urok-na-temu-ponyattya-priznachennya-ta-harakteristiki-monitoriv-43616.html

Фізика і астрономія (астрономія)

13.03.2020 Тема: Узагальнення знань  із розділів «Наша планетна система», «Сонце – найближча зоря».

 Пройти тестування на сайті https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=567863 

Код доступу 567863

20.03.2020 Тема: Зорі та їх класифікація. Планетні системи інших зір. Еволюція зір.

Прочитати та законспектувати  тему 5. с.74-88

Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-zori-ta-h-klasifikaciya-124768.html

Виконати тестування із автоматичною перевіркою за  QR-кодом, результати зберегти на телефоні 

03.04.2020 Тема: Молочний шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.

Прочитати та законспектувати с.92-96.

Відповісти письмово на контрольні запитання с.95, 96.

10.04.2020 Тема: Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасивна чорна діра в центрі Галактики.

 Прочитати та законспектувати с.95-98.

17.04.2020 Тема: світ Галактик. Активні ядра Галактик.

Опрацювати с.99-103. Знайти та виписати у зошит, які бувають види Галактик.

24.04.2020 Тема: Спостережені основи космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту.

 Опрацювати с.103-111. Письмово відповісти на запитання с.111.

08.05.2020 Тема: Узагальнення та систематизація знань із тем «Зорі. Еволюція зір», «Наша галактика», «Будова і еволюція Всесвіту» 

Виконати завдання самостійної роботи. https://drive.google.com/file/d/1dBmVMWm9Qf02gcIQob7mC_SsHuXCwJXs/view?usp=sharingПісля виконання надіслати фотозвіт на електронну адресу вчителя olena98kyd@gmail.com

15.05.2020 Тема: Людина у Всесвіті. Антропний принцип.

 Прочитати та законспектувати с.112-115.

22.05.2020 Тема: Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших всесвітів. Мультивсесвіт.

Опрацювати с.116- 119. Відповісти письмово на запитання «Чим загрожує зустріч з позаземними цивілізаціями?»

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.